v Sutton United FC 17 July 2018v Brighton & Hove U23 26 July 2018